JOIN OUR MAILING LIST


Wat beteken dit om jou kruis op te neem?
Hy het dan die beker gedrink?

Kruisig jou ek
Minder van jou en meer van Hom

Maar wie is ek?
My identiteit?

Dit wat ek bereik het?
My aardse besittings?

Die leuen van die wêreld
‘n Valse ek

Ek wat neig tot hoogmoed
Terwyl ek moet nederig wees

Hoe word ek dan nederig?
Wanneer my valse ek sterf

Met ander woorde ek vind myself in God
My ek word bepaal deur wat Hy van my sê

Dis nie maklik vir die valse ek om te sterf nie
Eintlik is dit heel traumaties

Weet wel dat die vrede wat Hy gee
Volkome is

Nou dra ek my kruis
Kruisig nog ‘n deeltjie van my valse ek

‘n Nimmereindigende proses
Wees gewaarsku die duiwel loop rond soos ‘n brullende leeu

Hernuwe jou denke
Vind jou blydskap in Hom

Totdat jy kan sê
Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my


Alle regte voorbehou

Back