JOIN OUR MAILING LIST


Hierdie was 'n moeilike pad...
Somtyds het ek nie gedink ek sal hom kan loop nie
Daar was baie hindernisse
Maar met die Here se genade het ons dit oorkom
Die gedigte het my uitlaatklep geword
Vandag is hulle soos 'n dagboek
Ek kan die emosie en gebeurtenisse onthou
wanneer ek hulle lees
Nogal ironies, want ek dagboek nie eintlik nie...


This was a difficult road...
Sometimes I didn't think I'd be able to finish it...
There were a lot of hurdles
But with God's grace we overcame
These poems became my voice
Today they read like a journal
I can remember each emotion and event
when I read them
A bit ironic, because I don't journal...Back